Thông số kỹ thuật

Hotline:
0933 679 370
Email:
capthephoangnam@gmail.com
Thông số kỹ thuật

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Thép 6×37+FC

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Thép 6×37+FC

Ngày đăng: 23/04/2021 08:42 AM

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Thang Máy 8xS(19)+FC

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Thang Máy 8xS(19)+FC

Ngày đăng: 23/04/2021 08:41 AM

Tải Trọng Làm Việc Của Sling Cáp Thép Theo Tiêu Chuẩn BS 1290

Tải Trọng Làm Việc Của Sling Cáp Thép Theo Tiêu Chuẩn BS 1290

Ngày đăng: 23/04/2021 08:40 AM

Tải Trọng Làm Việc Của Sling Cáp Thép Theo Tiêu Chuẩn EN 13414-1

Tải Trọng Làm Việc Của Sling Cáp Thép Theo Tiêu Chuẩn EN 13414-1

Ngày đăng: 23/04/2021 08:38 AM

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Cứng Viễn Thông

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Cứng Viễn Thông

Ngày đăng: 23/04/2021 08:37 AM

 Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Vải Cẩu Hàng Hàn Quốc

Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp Vải Cẩu Hàng Hàn Quốc

Ngày đăng: 23/04/2021 08:35 AM

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Tăng Đơ Chằng Hàng Hàn Quốc

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Của Dây Tăng Đơ Chằng Hàng Hàn Quốc

Ngày đăng: 23/04/2021 08:32 AM

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Tăng Đơ Hai Đầu Ma Ní Hàn Quốc

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Tăng Đơ Hai Đầu Ma Ní Hàn Quốc

Ngày đăng: 23/04/2021 08:31 AM

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ma Ní Omega Chốt Vặn Ren Hàn Quốc

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ma Ní Omega Chốt Vặn Ren Hàn Quốc

Ngày đăng: 23/04/2021 08:29 AM

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ma Ní Omega Chốt An Toàn Hàn Quốc

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Ma Ní Omega Chốt An Toàn Hàn Quốc

Ngày đăng: 23/04/2021 08:26 AM

Zalo
Hotline
0933 679 370
Chat với chúng tôi